ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.ท. สมศักดิ์ สมรักษ์

พล.ท. สมศักดิ์ สมรักษ์

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
ผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

พล.ต. พิเศษ ศิริเกษม

พล.ต. พิเศษ ศิริเกษม

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

พล.ต. นิรันดร ศรีคชา

พล.ต. นิรันดร ศรีคชา

ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

พล.ต. ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์

พล.ต. ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก

นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์