ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. ภูมิรัตน์ ลือศิริ
ผอ.กคง.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

Tel : 02-2978319,98317-19

Fax : 02-2978319

E-Mail :