ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นภสินธุ์ อุบล
ผอ.กสท.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

Tel : 87282, 87283

Fax :  02-2828192  

E-Mail : itdoca2557@gmail.com