ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.นภสินธุ์ อุบล
ผอ.กสท.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย


1. วางแผนอำนวยการ ประสานงานกำกับดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ด้านกิจการพลเรือน ของกองทัพบก
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านกิจการพลเรือน
3. รวบรวมข้อมูลและผลิตสารสนเทศด้านกิจการพลเรือน
4. บันทึกและรายงานสถิติงานตามหน้าที่

Tel : 87282, 87283

Fax :  02-2828192  

E-Mail : itdoca2557@gmail.com