ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. ณัฏฐพล ดิษยบุตร
ผอ.กปส.สจว.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

Tel : 02-2818646,87272

Fax :    02-2818646

E-Mail : docapr2559@gmail.com