ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. ณัฏฐพล ดิษยบุตร
ผอ.กปส.สจว.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

1. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการในด้านการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงครามให้เป็นไปตามนโยบายหรือสั่งการของผู้บังคับบัญชา  
2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

Tel : 02-2818646,87272

Fax :    02-2818646

E-Mail : docapr2559@gmail.com