ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองธุรการ

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. เอกภพ กังสนานนท์
พ.อ. เอกภพ กังสนานนท์

หัวหน้ากองธุรการ

พ.ท. กรพนม พวงลำเจียก
พ.ท. กรพนม พวงลำเจียก

รองหัวหน้ากองธุรการ

ผังการจัดหน่วย


  1. กองธุรการ

    1. แผนกสารบรรณ

    2. แผนกกำลังพล

    3. แผนกบริการ

    4. แผนกสวัสดิการ

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์