ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองโครงการและงบประมาณ

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. ภูมิรัตน์ ลือศิริ
พ.อ. ภูมิรัตน์ ลือศิริ

ผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณ

พ.อ. สิทธิชัย สิทธิรัตนพงศ์
พ.อ. สิทธิชัย สิทธิรัตนพงศ์

รองผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณ

พ.อ.หญิง น้ำเพชร สุขเพ็ง
พ.อ.หญิง น้ำเพชร สุขเพ็ง

รองผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณ

ผังการจัดหน่วย


  1. กองโครงการและงบประมาณ

    1. แผนกโครงการ

    2. แผนกงบประมาณ

    3. แผนกควบคุมภายใน

    4. แผนกตรวจสอบและวิเคราะห์

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์