ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

กองประชาสัมพันธ์

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


พ.อ. นภสินธุ์ อุบล
พ.อ. นภสินธุ์ อุบล

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

พ.อ. ปฏิรพ เปาอินทร์
พ.อ. ปฏิรพ เปาอินทร์

รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

พ.อ.หญิง พิชญาวี เกื้อสกุล
พ.อ.หญิง พิชญาวี เกื้อสกุล

รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

ผังการจัดหน่วย


 1. กองประชาสัมพันธ์

  1. ส่วนบังคับบัญชา

  2. แผนกแผนประชาสัมพันธ์

  3. แผนกส่งเสริมและพัฒนาทางเทคนิค

  4. แผนกกิจการวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบก

  5. แผนกพัฒนาการประชาสัมพันธ์

ภารกิจ


นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์