สารคดีเทิดพระเกียรติ "บันทึกงานของในหลวง - 32 ตอน"

ผลงานประกวดคลิบวีดีโอสั้น และ Infographic เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558

สรรเสริญพระบารมี ๑๐๐ ปีร่วมร้อยใจไทย

บทเพลงเทิดพระเกียรติ

ผลงานประกวดคลิบวีดีโอสั้น ผลงานประกวด Infographic

ผลงานประกวดคลิบวีดีโอสั้นเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันดับที่ 1

ชื่อผลงาน " King of King "

โดย ร.ต. จีระวัฒน์ วงษ์จันทร์นา สังกัด กสท.กร.ทบ.


ผลงานประกวดคลิบวีดีโอสั้นเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันดับที่ 2

ชื่อผลงาน " My King "

โดย จ.ส.อ.ธีรเทพ พวงเงิน สังกัด สทบ.


ผลงานประกวดคลิบวีดีโอสั้นเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันดับที่ 3

ชื่อผลงาน " เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "

โดย นางสาวฉัตรระวี แสงทวีสุข สังกัด รร.กร.กร.ทบ.