วันที่ 17 พ.ค. 2561 พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคง ในพื้นที่ บ.วัดหน้าถ้ำ อ เมือง ยะลา โดยบูรณาการโครงการ To Be No.1 กับเครือข่ายหน่วยงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 มหาวิทยาลัยหลักในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี