วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 1000 น. พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ร่วมวางพวงมาลา 
เนื่องในงานรำลึกพฤษภาประชาธรรม พร้อมทั้งได้กล่าวสดุดีวีรชนและปาฐกถา ในเรื่องการอยู่ร่วมกันโดยสันติของสังคมไทย 
ณ สวนสันติพร อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรม ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร