วันที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 0809 น. พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ได้แก่

พ.อ.หญิง ธนาพรรณ ปานศักดิ์, ร.อ.ยงยุทธ ตันเสียงสม และ ร.อ.สมพงศ์ แสงคำ

ณ ห้องประดับยศ กรมกิจการพลเรือนทหารบก