วันที่ 30 พ.ค 61 พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ.(2) ผู้แทน หน.ฝกร.ศปก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าว ทบ. 
( ชป.กร.มทบ. และ ชป.กร.กกล.ป้องกันชายแดน ) ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเนชั่น ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก