เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินงานของกองทัพบกในทศวรรษหน้า" ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 25 และหลังจากบรรยาย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้กรุณามอบหนังสือแก่ประธานรุ่นและรับมอบของที่ระลึกจากรองประธานรุ่น พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 25 ณ ห้องเรียน 1 โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก