วันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 1000 น. พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานการประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้านกิจการมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อ.เมือง จ.นนทบุรี