วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 1329 น. พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก 
เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 7 นาย ได้แก่
ส.ต.เกียรติศักดิ์ ใจกล้า
ส.ต.สิวพันธ์ ศรีทรัพย์
ส.ต.ชัชนันท์ กันสุข
ส.ต.วีรยุทธ สอนกล่อม
ส.ต.วัชรพล ป้องเรือ
ส.ต.วิธวัช วัฒนะวิทย์
และ ส.ต.นนท์ธวัฒน์ เจนใจ
ณ ห้องประดับยศ กรมกิจการพลเรือนทหารบก