วันที่ 1 มิ.ย. 61 พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก.(2) ผู้แทน หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าว ทบ. ( ชป.กร.มทบ. และ ชป.กร.กกล.ป้องกันชายแดน ) ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเนชั่น ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก