วันที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 0700 พล.ต. พิเศษ ศิริเกษม ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการเงินทหารบก ครบรอบปีที่ 79 ณ กรมการเงินทหารบก