วันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 0800 พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ณ ห้องพินทุโยธิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร