วันที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 1509 น. พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก 
เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย ได้แก่
พ.ท. รัชตศักดิ์ อาจหาญ
พ.ท. ศุภฤกษ์ สกุลทองสิมา
พ.ท. เสน่ห์ ฤทธินาค
ร.ท. วีรยุทธ สอนกล่อม
ร.ท. คมพัฒ พรทวีศักดิ์อุดม
และ ร.ท.หญิง ปิยะนุช เอียงพยุง
ณ ห้องประดับยศ กรมกิจการพลเรือนทหารบก