วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 1300 พล.ต. พิเศษ  ศิริเกษม ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานการประชุมวางแผนซักซ้อมความเข้าใจรับฟังความคืดเห็นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี