3 ก.ค.61 เวลา 0830 - 1245 พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (2) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อความมั่นคงรุ่นใหม่ป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 1 เป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคง ภายใต้โครงการรู้รักสามัคคี ทำความดี  จิตอาสาเพื่อความมั่นคง สนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. ด้วยคนในพื้นที่ด้วยกันเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา