วันที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 1300 พล.ต. สมศักดิ์  สมรักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรฐมนตรี เป็นประธานการประชุม