เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ จก.กร.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ให้กับ ชป.กร.มทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ รร.นนทบุรี พาเลซ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดย รอง ผอ.สจว.กร.ทบ. บรรยายเสริมสร้างความเข้าใจงานด้านกิจการพลเรือน ในระดับ ทบ. ให้กับ ชป.กร.ฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน