วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. สจว.กร.ทบ. โดย กปส.สจว.กร.ทบ. จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือ “กองทัพบกกับการสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์” ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม กร.ทบ.(1) โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ จก.กร.ทบ. เป็นประธานฯ