เมื่อจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง จก.กร.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กร.ทบ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก การจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส จำนวน 160 คน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ ณ สถานสงเคราะห์ชาย บ้านราชาวดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี