เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ IPACC IPAM SELF 2019 โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ ของคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กร.ทบ.(1)