เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง จก.กร.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กร.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ให้กับ ชป.กร.มทบ. และได้รับฟังการแถลงผลการสัมมนา ตอบปัญหาข้อขัดข้อง และ รับชมการสาธิตการปฏิบัติงานของวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจและวิทยากรประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อ.เมือง จ.นนทบุรี