เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ จก.กร.ทบ. ร่วมคณะเดินทางติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นายจรัลธาดา กรรณสูต ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ โครงการที่ตรวจคือ โครงการอ่างเก๋บน้ำลำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการอ่างเด็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบัน รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 ทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จทั้งสิงอ่างเก็บนัำจะสามารถเก็บกักน้ำได้รวมกันประมาณ 117 ล้านลูกบาศก์เมตร