เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายนพ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ผบ.ทบ. ได้กรุณามอบให้ จก.กร.ทบ. เป็นผู้แทน ในการรับมอบอินเตอร์เน็ตจาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 1 Mbps ไม่จำกัดการใช้งานนาน 12 เดือน จำนวน 2,018 รหัส/หมายเลข ประกอบด้วย 3 เครือข่าย ได้แก่ TRUE จำนวน 753 รหัส, AIS จำนวน 880 รหัส และ DTAC จำนวน 385 รหัส มูลค่ารวมจำนวน 2,421,600 บาท เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา การค้นหาข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพบก โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล