วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง จก.กร.ทบ. เป็นประธานประชุมหารือร่วมพิจารณากรอบแนวความคิดในการดำเนินงานของ สกร.ฝกร.ศปก.ทบ. ณ ห้องประชุม ฝกร.ศปก.ทบ. อาคาร 1 ชั้น 5 บก.ทบ.