เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ จก.กร.ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม อก.1 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี รมว.อุสาหกรรม เป็นประธานฯ