เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. ร่วมคณะการตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและโครงการก่อสร้างหอประชุมกองทัพบก โดยมี ผช.ผบ.ทบ.1 เป็นหัวหน้าคณะตรวจพื้นที่ 70 กว่าไร่ บริเวณ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ผลจากการลงพื้นที่ ผช.ผบ.ทบ.1 มอบหมายให้ กบ.ทบ.จัดประชุมเพื่อเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ กำหนดในขั้นต้นให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน