เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. จก.กร.ทบ. มอบให้ พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง จก.กร.ทบ. เป็นประธานในพีธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมจันทรา รีสอทร์ จ.นครนายก