เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. กปจว.สจว.กร.ทบ. จัดการประชุมหารือแก้ปัญหาสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง ศปก.นสศ. ณ ห้องประชุม กร.ทบ.(1) โดยมี พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นประธานฯ