เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. ผู้แทน จก.กร.ทบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงตอนล่าง ( LMI DREE ) ณ ห้องประชุม กร.ทบ.(1)