เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. ผู้แทน จก.กร.ทบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึกในพื้นที่ได้รับผลกระทบ/การฝึกโครงการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม (HCA) ณ ห้องประชุม กร.ทบ.(1)