เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. จก.กร.ทบ. มอบหมายให้ พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก