เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กร.ทบ. รับนายอำพล เสนาณรงค์ ผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดและร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)