เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สกร.กร.ทบ. ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ณ ห้องประชุมชั้น4 บก.ทท.