เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง จก.กร.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่37 โดยมี พ.อ.สุพล จันทร์ผ่อง รอง ผบ.รร.กร.กร.ทบ.และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีฯ อนึ่งในพิธีได้มีการมอบโล่แก่ นทน.ดีเด่น จำนวน 4 โล่ ได้แก่ 1.โล่ผลการเรียนดีเลิศ 2.โล่นายทหารประชาสัมพันธ์ดีเด่น 3.โล่นายทหารที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และ 4.โล่ประธานนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม คณะ นทน.ปชส.37 ได้มอบอุปกรณ์ (ไมค์ลอยขนาดเล็ก) เพื่อใช้ถ่ายทำคลิปวีดีโอกับสมาร์ทโฟน แก่ รร.กร.กร.ทบ.จำนวน 2 ชุด