เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ จก.กร.ทบ. / อนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการหลวง ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(1) / รองประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธาน ทั้งนี้ รอง เสธ.ทบ.(5) / รองประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทาง รวมคณะ ฯและร่วมประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย