เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง จก.กร.ทบ. เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการขยายผลการฝึกอบรมวิทยากรและการประชาสัมพันธ์แนวทางการสืบสานศาสตร์พระราชา ติดอาวุธทางปัญญาสู่ปณิธานเพื่อประเทศไทย โดยมี พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สจว.กร.ทบ. และทีมงาน ดร.หญิงฤดีฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กร.ทบ.(1)