เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ จก.กร.ทบ. ผู้แทน ลธ.คสช. เป็นประธานแถลงข่าวการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ปภ.