เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ มูลนิธิ พล.อ.เปรมฯ พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง จก.กร.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กร.ทบ. เข้าคาราวะอวยพรปีใหม่แก่ พล.อ.ประดิษฐ์ บุญเกิด , พล.ต. สรชัย แก้วนพ และ พล.ต. ประดิษฐ์ หอมสุวรรณ พร้อมทั้งเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานสถาปนา กร.ทบ. ครบรอบปีที่37 ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 นี้