เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นผู้แทน ศบภ.ทบ. เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน”ปาบึก” (Pabuk) ณ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน