เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ จก.กร.ทบ. และคณะ เข้าพบ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ณ รร.กร.กร.ทบ. เพื่อเยี่ยมคาราวะและขอรับพรปีใหม่ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานสถาปนา กร.ทบ. ครบรอบปีที่37 ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 นี้