เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กร.ทบ. เข้าคาราวะอวยพรปีใหม่แก่ พล.อ.กฤษฎา อารีรัชชกุล และเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานสถาปนา กร.ทบ. ครบรอบปีที่37 ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 นี้