เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สจว.กร.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือแผนการปฏิงานของ มว.รณรงค์ด้าน ปจว. และแนวทางการเร่งรัดพัฒนา มว.รณรงค์ ด้าน ปจว. ร้อย.ปจว.ที่ 2 และ ร้อย.ปจว.ที่ 3 ณ ห้องประชุม กร.ทบ.(1) ในการนี้ได้มอบหมายให้หน่วยจัดทำแผนการรณรงค์ด้าน ปจว. ในพื้นที่ ทภ.2 และ ทภ.3 ตามเป้าหมายที่ได้รับการประสานพื้นที่จาก ทภ. พร้อมทั้งให้เสนอความต้องงบประมาณในการปฏิบัติงานผ่าน กร.ทบ. เพื่อดำเนินการขอนุมัติต่อไป